Warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej ice-casino.com.pl, dostęp do której jest możliwy pod adresem www.ice-casino.com.pl.

1.2. Korzystając z serwisu ice-casino.com.pl, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Serwis ice-casino.com.pl – strona internetowa dostępna pod adresem www.ice-casino.com.pl.

2.2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu ice-casino.com.pl.

3. Warunki korzystania z serwisu

3.1. Użytkownik może korzystać ze serwisu ice-casino.com.pl wyłącznie w sposób zgodny z prawem oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu i nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszyć jego integralność.

3.3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia bezpieczeństwa lub nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu ice-casino.com.pl.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu ice-casino.com.pl jest firma X. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w celach świadczenia usług.

4.2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Odpowiedzialność

5.1. Użytkownik korzysta z serwisu ice-casino.com.pl na własne ryzyko. Firma X nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty wynikłe z korzystania z serwisu, w tym za utratę danych.

5.2. Firma X nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników serwisu ice-casino.com.pl.